Scoala Gimnaziala NR. 27 "ANATOL GHERMANSCHI" Brasov | Asociatia parintilor
Adresa: Str. Margaritarelor Nr.2 Brasov Telefon: 0268 330700 Email: scoalagenerala27@gmail.com

Asociatia parintilor - Scoala Nr.27

CONSILIUL REPREZENTATIV AL ASOCIATIEI:
- Presedinte – Smeianu Cristian (Telefon: 0722208977);
- Vicepresedinte – Negura Adrian (Telefon: 0737904202);
- Casier - Pletea Lucia (Telefon: 0744695761).

PROGRAM CASIERIE: JOI incepand cu ora 8:00 (cu programare anterioara).

Comitetele de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor:
- incheie cu scoala un acord de parteneriat;
- sprijina conducerea scolii in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale atat pentru activitati curriculare, cat si extracurriculare;
- sprijina profesorii diriginti in diminuarea absenteismului si a abandonului scolar;
- sprijina conducerea scolii in activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
- sprijina dirigintii si conducerea scolii in organizarea consultatiilor si dezbaterilor pedagogice cu parintii pe probleme privind educarea elevilor;
- sprijina clasa in organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare;
- au initiativa si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu si viata din scoala;
- atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a institutiei, educatiei si bazei materiale din scoala;
- activitatea financiara a comitetelor de parinti respecta Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant din invatamantul preuniversitar.

Scoala Gimnaziala NR. 27

Documentatie utila Asociatia de Parinti