Adresa: Str. Mărgăritarelor Nr.2 Brașov Telefon: 0268 330700 Email: scoalagenerala27@gmail.com

Comitetele de părinți și Consiliul reprezentativ al părinților:

  • incheie cu scoala un acord de parteneriat;
  • sprijina conducerea scolii in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale atat pentru activitati curriculare, cat si extracurriculare;
  • sprijina profesorii diriginti in diminuarea absenteismului si a abandonului scolar;
  • sprijina conducerea scolii in activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
  • sprijina dirigintii si conducerea scolii in organizarea consultatiilor si dezbaterilor pedagogice cu parintii pe probleme privind educarea elevilor;
  • sprijina clasa in organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare;
  • au initiativa si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu si viata din scoala;
  • atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a institutiei, educatiei si bazei materiale din scoala;
  • activitatea financiara a comitetelor de parinti respecta Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant din invatamantul preuniversitar.
Scoala Gimnaziala NR. 27

Documente utile