Adresa: Str. Mărgăritarelor Nr.2 Braşov Telefon: 0268 330700 Email: scoalagenerala27@gmail.com

Ce este ERASMUS + ?

ERASMUS+ este programul Uniunii Europene pentru educatie, formare, tineret si sport.
Programul ERASMUS+ aduce numeroase oportunitati de invatare pentru tineri si adulti, in toate sectoarele educatiei: invatamant preuniversitar, educatia adultilor, invatamant universitar, formare profesionala si tineret.
Promovarea invatarii limbilor straine si a diversitatii lingvistice este unul dintre obiectivele specifice ale programului.


ACTIUNE - CHEIE 1:
Mobilitatea persoanelor

Aceasta actiune-cheie sprijina:
- mobilitatea cursantilor si a personalului;
- oportunitati de invatare si/sau experienta profesionala in alta tara pentru studenti, stagiari, tineri si voluntari, precum si pentru cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucratori de tineret, personalul din institutiile de invatamant si organizatii ale societatii civile.


ACTIUNE - CHEIE 2:
Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Aceasta actiune-cheie sprijina parteneriatele strategice transnationale care urmaresc sa dezvolte initiative care abordeaza unul sau mai multe domenii ale educatiei și formarii tineretului, promoveaza inovarea, schimbul de experienta si know-how intre diferite tipuri de organizatii implicate in educatie, formare si tineret sau in alte domenii relevante.
Programul Erasmus+ se bazeaza pe realizarile celor peste 25 de ani de programe europene in domeniile educatiei, formarii si tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atat intraeuropeana, cat si internationala.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice de relationare si comunicare in context multicultural.
2. Imbunatatirea calitatii activitatilor educative prin implementarea exemplelor de buna practica, in care vor fi utilizate noi metode si instrumente didactice.
3. Proiectarea si implementarea unui program educativ la nivelul scolii, care va avea ca scop dezvoltarea competentelor sociale si civice ale elevilor.
4. Diversificarea ofertei curriculare a Scolii Gimnaziale Nr. 27,, Anatol Ghermanschi,, Brasov, prin proiectarea a doua programe de cursuri optionale integrate, programe care sa urmareasca dezvoltarea competentelor sociale si civice.
5. Asigurarea conditiilor pentru o cariera scolara de succes pentru toti elevii, indiferent de mediul din care provin, prin desfasurarea activitatilor didactice intr-un climat de colaborare, de relationare eficienta, de acceptare a diversitatii.

REZULTATE AȘTEPTATE

Dezvoltarea competentelor sociale si civice, precum imbunatatirea competentelor de comunicare si relationare va produce o schimbare in abordarea actului educativ de catre cadrul didactic beneficiar al mobilitatii.
Beneficiarii vor avea competente care le vor permite sa includa in procesul didactic, in propriile lor domenii de predare, metode de dezvoltare a competentelor de comunicare si relationare cu ceilalti si metode de utilizare a tehnicilor creative in domeniul cetateniei active si a voluntariatului.
Participarea la cursurile de formare va determina o schimbare la nivel atitudinal in legatura cu implicarea civica.
Pregatirea lingvistica si participarea la cursurile de formare vor duce la imbunatatirea abilitatilor lingvistice ale beneficiarilor ceea ce le va permite sa utilizeze diferite instrumente si platforme de invatare puse la dispozitie de catre Comisia Europeana prin programul Erasmus.
Vor avea o mai mare deschidere spre acceptarea diversitatii culturale si capacitatea de a observa si a intelege puncte de vedere care tin de contexte culturale diferite.
Competentele de utilizare a tehnologiilor moderne in comunicare va eficientiza activitatea cadrelor didactice.

Articole Erasmus Grecia

Articole Erasmus Malta

Articole Erasmus Portugalia